ონლაინ, ვიდეო კონფერენციების სემინარები და პირისპირ ტრენინგი

კიბერ უსაფრთხოების ტრენინგი

კიბერ უსაფრთხოების ტრენინგი მიზნად ისახავს როგორც კომერციულ, ასევე სამთავრობო სექტორს, როგორც არატექნიკურ, ისე ტექნიკურ პერსონალს.

სხვა ტრენინგები

Cyber ​​365 არის საგნის ექსპერტთა გუნდის შემადგენლობაში და გთავაზობთ სხვა ტრენინგების კურსს ჩვენი სხვა სპეციალისტებისგან.

</s></s>

ტრენინგი და განათლება

კიბერ რისკის შეფასების ტრენინგი

Cyber Risk Assessment.jpg

კიბერ საბრძოლო გუნდის შექმნა

(კომპიუტერული უსაფრთხოების ინციდენტებზე რეაგირების ჯგუფი)

Agency-1200x1200-layout2153-1faq8e8 (1).

კიბერ ბრძოლის გუნდის განთავსება

(ინციდენტის მენეჯმენტი)

Კიბერ დაცვა
ინფორმირებულობა

Cyber awareness Training.jpg

კიბერ ბრძოლის გუნდის მართვა

(კომპიუტერული უსაფრთხოების ინციდენტებზე რეაგირების ჯგუფი)

Agency-1200x1200-layout1659-1faq69d (1).

სხვა ტრენინგები

Agency-1200x1200-layout511-1faq8er (2).j
Agency-1200x1200-layout2071-1faq693.jpg